Click for the recent edition of our ESG newsletter (in Polish only)

As every week, our analytics team InsightOut Lab has reviewed the latest news and developments on ESG and sustainability in Poland, Europe and around the world, and summarised them for you in the next issue of our ESG Impulse newsletter. In this week's #54 issue, it is worth highlighting: the lack of agreement in the EU Council on the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD); data from the International Energy Agency on global energy sector emissions in 2023; and the ranking of Polish cities in terms of municipal waste segregation in 2022.

Full list of news briefs:

 • Brak porozumienia w Radzie UE, dalsze losy CSDD pod znakiem zapytania
 • PE przyjął prawo o odnowie ekosystemów
 • Nowa odsłona dyrektywy o karach za przestępstwa środowiskowe przyjęta przez PE
 • Parlament UE przyjął zakaz eksportu śmieci z plastiku – kolej na Radę
 • Nowy pomysł na wyjście UE z traktatu, któremu daleko do bycia zrównoważonym
 • Niemcy wezmą się za technologie składowania CO2 pod dnem morza
 • Mikrowiatraki będzie można instalować bez pozwolenia na budowę
 • Jest polski projekt ustawy o lepszej dostępności produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami
 • Greenhushing przybiera na sile
 • Niechlubny „rekord” Polski: ostatni nowy blok węglowy w Europie powstanie w naszym kraju
 • ESG Institute wprowadzi na rynek platformę AI do raportowania niefinansowego
 • Bez OZE wzrost globalnych emisji z energetyki byłby 3 razy wyższy
 • Coraz więcej firm na świecie integruje raport ESG ze sprawozdaniami rocznymi
 • Polska z rekordem nowo zainstalowanych mocy wiatraków w 2023 r.
 • Rzeszów miastem z najwyższym wskaźnikiem segregacji odpadów komunalnych w 2022 r.
 • Ponad połowa ankietowanych wskazuje „jedną śmieciarkę” jako przyczynę braku segregacji odpadów
 • Wciąż niewiele polskich firm rozważa wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy

Click for the recent edition of our ESG newsletter (in Polish only)